Niniejsza informacja o ochronie prywatności ujawnia praktyki ochrony prywatności dla etalkschool.com.

GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I WYMIANA INFORMACJI

Jesteśmy wyłącznymi właścicielami informacji gromadzonych w tej witrynie. Mamy dostęp wyłącznie do tych informacji, które użytkownik dobrowolnie przekaże nam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy tych informacji nikomu.

Wykorzystamy dane użytkownika w celu udzielenia mu odpowiedzi na pytanie, z jakiego powodu się z nami skontaktował. Nie udostępnimy danych użytkownika żadnej stronie trzeciej spoza naszej organizacji, chyba że będzie to konieczne do spełnienia jego prośby, np. w celu wsparcia go w planowaniu akademickim.

O ile nie poprosisz nas o to, możemy skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej w przyszłości, aby poinformować Cię o promocjach, nowych produktach lub usługach lub zmianach w niniejszej polityce prywatności.

DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO INFORMACJI I KONTROLA NAD NIMI

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z wszelkich przyszłych kontaktów z nami. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem e-mail lub numerem telefonu podanym na naszej stronie internetowej:

BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony informacji użytkownika. Gdy użytkownik przesyła poufne informacje za pośrednictwem witryny internetowej, są one chronione zarówno w trybie online, jak i offline.

Wszędzie tam, gdzie zbieramy poufne informacje (takie jak dane karty kredytowej), informacje te są szyfrowane i przesyłane do nas w bezpieczny sposób.

Chociaż używamy szyfrowania do ochrony poufnych informacji przesyłanych online, chronimy również informacje użytkownika offline. Dostęp do danych osobowych jest przyznawany wyłącznie tym pracownikom, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania określonej pracy (na przykład do fakturowania lub obsługi klienta).