Fundusz dla nauczania

dzieci z Ukrainy

Internetowa szkoła języków obcych eTalk

uruchamia zbiórkę pieniędzy na utworzenie wewnętrznego funduszu do nauki języka polskiego i angielskiego dla ukraińskich dzieci.

happy-little-girl-having-online-class-with-teacher-laptop

W maju i czerwcu 2022 roku szkoła eTalk uruchomiła już 3 grupy dla dorosłych z kursami języka angielskiego i polskiego. Ponad 500 Ukraińców mogło odbyć podstawowy kurs językowy, który pomoże im opanować podstawy języka na 16 lekcjach i lepiej przystosować się do przymusowego życia w Polsce i innych krajach świata.

Teraz eTalk chce organizować kursy dla dzieci. Najmłodsi potrzebują do nauki przede wszystkim osobistej uwagi, więc kursy powinny być organizowane indywidualnie lub w małych grupach. Ogromnej większości rodzin uchodźców nie stać na zapisanie dzieci na indywidualne lekcje po cenach rynkowych. Zdając sobie sprawę z tych trudności, eTalk postanowił zorganizować wewnętrzny fundusz, który mógłby pokryć wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi uchodźców z Ukrainy (od 5 do 14 lat).

sertse-z-Ukrayinoyu

Kto będzie mógł otrzymać pakiet lekcji z „funduszu wewnętrznego”?

- Dzieci poniżej 18 roku życia z Ukrainy, które uciekły przed wojną, wyjechały po 24 lutego 2022 r. i mają status ochrony czasowej.

Dla dzieci uchodźczych z Ukrainy w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 r. obowiązuje rabat na zajęcia 30% od aktualnego cennika szkoły na lekcje języka polskiego i angielskiego z nauczycielami Near Native.

Wysokość pokrycia na dofinansowanie edukacji z funduszu wewnętrznego wynosi od 50 do 85%, w zależności od kryteriów:

square

- 50%, jeśli oboje rodzice są pełnosprawni i znajdują się poza Ukrainą;

square

- 65%, jeśli jedno z rodziców przebywa na Ukrainie;

square

- 75%, jeśli w rodzinie jest 3 lub więcej małoletnich dzieci;

square

- 85%, jeśli dziecko ma tylko jednego żyjącego rodzica.

Źródła funduszu:

square

3% przychodów z eTalk wygenerowanych między 1 czerwca 2022 a 31 grudnia 2022.

square

Darowizny od innych uczniów szkoły.

square

Sponsorzy chcący opłacić edukację poszkodowanych dzieci z Ukrainy.

square

Pomoc organizacji charytatywnych.

Nabór osób spełniających kryteria dofinansowania na edukację dzieci jest już otwarty. Link do formularza rejestracyjnego.

Rozpoczęcie nauki dla pierwszych dzieci z dofinansowaniem jest możliwe od 15 lipca 2022 r. Liczba i imiona dzieci, które otrzymają dofinansowanie z wewnętrznego funduszu eTalk, zostaną ustalone w trakcie tworzenia funduszu. Postawiliśmy sobie za cel pomoc co najmniej 1000 rodzin z Ukrainy do końca 2022 roku.

Media o nas

Studenci o nas