Metoda TPR: Aktywna nauka angielskiego

Metoda TPR: Aktywna nauka angielskiego

Metoda TPR (Total Physical Response) została opracowana w latach 60-70 ubiegłego wieku. Amerykański profesor James Asher ustalił, że dzieci najpierw zapamiętują gesty, a dopiero potem zaczynają mówić. Badania wykazały, że nowe słowa są zapamiętywane szybciej, gdy są kojarzone z określonymi gestami.

Istotą metody jest poznanie nowych słów i zwrotów poprzez emocje, gesty i gry. Dużo łatwiej zapamiętać przymiotnik „szczęśliwy”, jeśli na twarzy pojawi się uśmiech. Tak samo jest z czasownikami – dzieci szybko zapamiętują czasownik „płakać”udając, że płaczą lub „spać”, naśladując sen. Nauczyciel może budować całe frazy, np. „Każdego ranka myję twarz”, a następnie dodawać nowe słowa.

Metoda TPR pomaga:

  1. Aktywować obie półkule mózgu. Lewa półkula odpowiada za aktywność umysłową, a prawa za myślenie i emocje. Towarzysząc mowie gestami, sprawiasz, że obie półkule działają synchronicznie.
  2. Zwiększać efektywności zajęć. Metoda TPR pozwala szybko nauczyć się podstawowych wyrażeń i poleceń. Jest to przydatne nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, którzy uczą się angielskiego od podstaw.
  3. Uczyć się angielskiego bez stresu. O wiele łatwiej jest dopasować mimikę twarzy, aby zapamiętać emocje, niż próbować zapamiętać słowo na papierze.
  4. Zróżnicować działania. Metoda ta jest wykorzystywana do zmiany aktywności i relaksacji. Jest to szczególnie przydatne dla dzieci, ponieważ TPR można ćwiczyć podczas przerw w zajęciach fizycznych.

W Internetowej Szkole Języka Angielskiego eTalk stosujemy metodę TPR na lekcjach zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Metoda ta pomaga zmniejszyć stres podczas lekcji, zaangażować wyobraźnię i szybko zapamiętać nowe zwroty.