Edukacja online: Jak uczyć się w domu

distance education

Kiedy studiujesz lub pracujesz zdalnie, często chcesz zostawić niektóre rzeczy na później. Wydaje się, że można zacząć później, a potem próbować zrobić wszystko naraz. Około 20% osób jest zaangażowanych w prokrastynację – odkłada pracę, naukę, zadania na czas nieokreślony i odczuwa wewnętrzny dyskomfort. W tym artykule przyjrzymy się, jak skutecznie radzić sobie z wyzwaniami związanymi z nauką online i opanować sztukę zarządzania czasem, aby osiągnąć maksymalną produktywność, pozostając w zaciszu własnego domu.

Organizacja procesu nauki: Kluczowe kroki

Stwórz przestrzeń do nauki

Wyznacz dedykowaną przestrzeń do nauki, która będzie kojarzona z koncentracją i skupieniem. Zwróć uwagę na ergonomię swojego miejsca pracy, aby było wygodne.

Wyeliminuj czynniki rozpraszające

Wyłącz powiadomienia na telefonie i komputerze, ogranicz czas spędzany w mediach społecznościowych i innych rozpraszających aplikacjach.

Utrzymywanie regularnej codziennej rutyny

Utrzymywanie standardowej codziennej rutyny, w tym snu, ćwiczeń, jedzenia, hobby i spotkań towarzyskich, sprzyja stabilności i poprawia produktywność.

Planowanie i zarządzanie czasem

Planuj działania z wyprzedzeniem, wyraźnie przydzielając czas na pracę, naukę i wypoczynek. Pomoże to uniknąć pokusy odkładania zadań na później.

Monitoruj zadania i plany nauki

Codzienne przeglądanie list zadań od profesorów i czytanie literatury na temat programu nauczania pomoże uniknąć nagromadzenia dużej ilości materiału.

Przestrzeganie terminów

Wyznacz sobie terminy, jeśli nie zostały one wyznaczone, aby zachować rytm i efektywność w procesie nauki.

Motywuj się

Nagradzaj się za ukończoną pracę. Może to być coś małego i miłego, co możesz zrobić dla siebie po ukończeniu lekcji lub zadania domowego.

Znajdź wsparcie

Powiedzenie komuś o swoich celach i planach może pomóc ci pozostać na dobrej drodze i dotrzymać zobowiązań.

Przestrzeganie zdrowego stylu życia

Regularne ćwiczenia, prawidłowe odżywianie i sen mają pozytywny wpływ na zdolność koncentracji i uczenia się.

Metody walki z prokrastynacją

“Metoda pomidorowa” (Pomodoro Technique)

Jest to technika zarządzania czasem opracowana przez Francesco Cirillo. Istotą metody jest podzielenie czasu pracy na interwały, zwykle 25 minut (zwane “pomidorami”), po których następuje krótka przerwa trwająca 5 minut. Po czterech pomidorach zalecana jest dłuższa przerwa trwająca 15-30 minut.

“Zjedz żabę” (“Eat the Frog”)

Metoda ta została zaproponowana przez autora Briana Tracy i wymaga zdecydowanego podejścia do najtrudniejszego i najważniejszego zadania od samego początku dnia pracy/nauki. Chodzi o to, aby przezwyciężyć pokusę odkładania trudnych zadań i przejść od razu do najważniejszej pracy.

“Zaznacz to pole” (“Tick Things Off”)

Polega ona na systematycznym tworzeniu tygodniowych, miesięcznych lub semestralnych planów, a następnie odznaczaniu wykonanych zadań. Metoda ta pomaga poprawić zarządzanie czasem i wydajność, umożliwiając okresową ocenę osiągnięć, analizę wykorzystania czasu i optymalizację procesów pracy.

SWOT

Technika analizy strategicznej, która ocenia mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla rozwoju. Aby utworzyć macierz SWOT, można użyć prostej tabeli z czterema kwadrantami reprezentującymi mocne strony (Strengths), słabe strony (Weaknesses), szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats). Następnie należy zidentyfikować najważniejsze lub priorytetowe elementy w każdym kwadrancie i przeanalizować je. Analiza promuje bardziej świadome i skuteczne podejście do edukacji, pomagając uczniowi lepiej wykorzystać swoje mocne strony, przezwyciężyć wyzwania i ostatecznie opracować bardziej skuteczne strategie uczenia się i rozwoju osobistego.

SMART

Jest to system formułowania celów, w którym każdy cel powinien być:

 • S – Specific: Konkretny i jasny (Jakiego rezultatu oczekujesz?);
 • M – Measurable: Mierzalny, aby można było ocenić postęp i osiągnięcie celu (Według jakiego kryterium zdasz sobie sprawę, że osiągnąłeś cel?);
 • A – Achievable: Osiągalny, realistyczny i wykonalny (Czy osiągnięcie celu jest naprawdę możliwe?);
 • R – Relevant: Powiązany z ogólnymi celami strategicznymi i kontekstem (Czy cel jest istotny dla ogólnych planów? Dlaczego warto go osiągnąć?);
 • T – Time-Bound: Określony w czasie, z jasno zdefiniowanym terminem (Kiedy zamierzasz go osiągnąć?).

FEYNMAN

Metoda uczenia się i zapamiętywania wymyślona przez fizyka Richarda Feynmana. Istotą metody jest wyjaśnienie koncepcji lub tematu tak, jakbyś wyjaśniał go przyjacielowi, używając prostego języka i konkretnych przykładów. Proces ten obejmuje cztery kroki:

 1. Wyjaśnij sobie, co wiesz, ale prostymi słowami;
 2. Oceń swoje wyjaśnienie;
 3. Uzupełnienie luk w wiedzy, które dostrzegasz;
 4. Uprość swoje wyjaśnienie i wyjaśnij je ponownie.

“Złoty krąg” (“Golden Circle”)

Metoda zarządzania i przywództwa opracowana przez Simona Sinka, która podkreśla znaczenie głębokiego zrozumienia sensu i celu dla długoterminowego sukcesu. Obejmuje trzy poziomy pytań:

 1. Dlaczego (Why): Identyfikacja celu lub powodu inspirującego działania.
 2. Jak (How): Opracowanie strategii lub metod osiągnięcia celu.
 3. Co (What): Konkretne działania i produkty realizujące strategię.

Metoda “5-minutowego startu”

Jest to podejście do przezwyciężania prokrastynacji, w którym zobowiązujesz się do pracy nad zadaniem przez zaledwie 5 minut. Celem jest rozpoczęcie pracy, nawet jeśli nie czujesz się zainspirowany. Często po pierwszych 5 minutach opór maleje i zaczynasz angażować się w zadanie. Ta metoda pomaga przezwyciężyć prokrastynację i rozpocząć pracę, nawet jeśli początkowo wydaje się to trudne.

Narzędzia do skutecznego samokształcenia

Forest (forestapp.cc): Ta aplikacja pomaga skupić się na nauce poprzez hodowanie wirtualnych drzew, które są “sadzone” na określony czas. Jeśli opuścisz aplikację, drzewo umiera. Inspiruje do koncentracji.

Focus Booster: Aplikacja do zarządzania czasem oparta na zasadach metodologii Tomato. Aplikacja sugeruje ustawienie timera na określony czas pracy (zwykle 25 minut), po którym następuje krótka przerwa (5 minut).

Engross: Aplikacja do zarządzania produktywnością, która obejmuje liczniki czasu pracy i przerw, śledzenie czasu, możliwość tworzenia zadań, list rzeczy do zrobienia i notatek.

Todoist (todoist.com): Popularna aplikacja do zarządzania zadaniami. Umożliwia tworzenie list zadań, ustalanie priorytetów zadań, ustalanie terminów i udostępnianie list innym osobom.

Trello (trello.com): Poręczna aplikacja do zarządzania projektami. Umożliwia tworzenie różnych tablic z kartami zadań, które można przenosić między różnymi kolumnami.

StayFocusd: Rozszerzenie do przeglądarki Chrome, które pomaga zarządzać czasem spędzanym na poszczególnych stronach internetowych. Pozwala ograniczyć czas spędzany na rozpraszających witrynach.

RescueTime (rescuetime.com): Ta aplikacja śledzi czas spędzony w różnych aplikacjach i witrynach internetowych, pomagając zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujesz swój czas i pomagając zidentyfikować czynniki rozpraszające.

Focus@Will (focusatwill.com): Aplikacja muzyczna zaprojektowana w celu zwiększenia produktywności. Twierdzą, że ich muzyka pomaga poprawić koncentrację i skupienie.

Habitica (habitica.com): Aplikacja przekształcająca życie użytkownika w grę fabularną. Wyznaczasz cele, tworzysz zadania i otrzymujesz nagrody za ich wykonanie.

Coach.me (coach.me): Aplikacja, która zapewnia plany, wskazówki i wsparcie w osiąganiu celów, niezależnie od tego, czy chodzi o zdrowie, produktywność czy rozwój osobisty.

Tandem: Аplikacja do wymiany językowej, która łączy ludzi z różnych krajów, którzy chcą uczyć się języków.

Duolingo (duolingo.com): Aplikacja i platforma, która pomaga w nauce języków obcych poprzez interaktywne ćwiczenia i podejście oparte na grach.

Udemy: Platforma kursów online, która zapewnia szeroki zakres materiałów do nauki na różne tematy, w tym języków obcych.

Coursera (coursera.org): Platforma z wieloma kursami z uniwersytetów na różne tematy.

Khan Academy (khanacademy.org): Zasób zapewniający materiały edukacyjne na różne tematy, od poziomu szkolnego po szkolnictwo wyższe.

Ogólnie rzecz biorąc, skuteczna edukacja na odległość wymaga nie tylko aktywnego uczestnictwa i samodyscypliny, ale także umiejętności efektywnego zarządzania czasem, przezwyciężania prokrastynacji i dbania o siebie. Wdrożenie kroków i technik wymienionych powyżej, a także korzystanie z odpowiedniego narzędzia, może znacznie poprawić jakość nauki online i pomóc w osiągnięciu celów edukacyjnych.

Chcesz poprawić swój angielski i poszerzyć swoje horyzonty? Wypróbuj eTalk — innowacyjną platformę do nauki języków online. Nasze interaktywne lekcje, spersonalizowani nauczyciele i angażujące kursy pomogą ci osiągnąć harmonię językową. Rozpocznij swoją przygodę z nauką z eTalk już teraz!