12 czasów w języku angielskim

Język angielski słynie z rozbudowanego systemu czasów, obejmującego 12 głównych form. Każdy z nich ma swoje własne zasady tworzenia i użycia. Zrozumienie tych czasów pomaga w tworzeniu poprawnych gramatycznie zdań i jasnym wyrażaniu czasów.

Czy musisz znać wszystkie 12 czasów w języku angielskim?

Czasy angielskie na pierwszy rzut oka wydają się dość skomplikowane. Jesteśmy przyzwyczajeni do trzech standardowych czasów – przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Jak może być ich więcej? Jednak Anglikom udaje się utrudnić życie zarówno sobie, jak i innym, używając 12 (a niektórzy 16) czasów angielskich. Czy konieczne jest opanowanie ich wszystkich? Jeśli tak, to jak to zrobić? A jeśli nie, to które z nich są niezbędne do płynnej komunikacji?

Ile czasów należy opanować?

To zależy od tego, czy używasz angielskiego na co dzień, czy może tylko na krótkich wakacjach za granicą? A może pracujesz w międzynarodowej firmie? Liczba czasów, które powinieneś opanować, zależy od Twojego celu. Na przykład, jeśli chcesz zamówić coś do jedzenia lub przeprowadzić podstawową rozmowę, wystarczą trzy czasy. Znajomość 5 umożliwi Ci płynną komunikację, a im więcej ich znasz, tym wyższy poziom konwersacji, która staje się coraz bardziej zrozumiała.

Oczywiście czasy to nie wszystko i nie zapominajmy o słownictwie. Możemy znać budowę i użycie wszystkich czasów, ale jeśli nie znamy słów, nie możemy ich używać.

Podstawowe czasy – co to oznacza?

Czasy podstawowe to czasy potrzebne do konstruowania podstawowych zdań i komunikowania się na codzienne tematy.

Niektóre z podstawowych czasów obejmują:

1. Present Simple (Prosty czas teraźniejszy): Używany do wyrażania ogólnych faktów, regularnych czynności i wydarzeń. Jest tworzony przez dodanie końcówki “-s” do czasownika dla trzeciej osoby liczby pojedynczej.

Przykłady:

 • I work in an office. (Pracuję w biurze.)
 • She plays the piano. (Ona gra na pianinie.)

2. Present Continuous (Czas teraźniejszy ciągły): Używany do opisywania czynności, które mają miejsce w danym momencie. Tworzy się go poprzez użycie czasownika “to be” w połączeniu z głównym czasownikiem i końcówką “-ing”.

Przykłady:

 • I am studying English. (Uczę się angielskiego.)
 • They are watching a movie. (Oni oglądają film.)

3. Past Simple (Czas przeszły prosty): Używany do opisywania wydarzeń, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości. Tworzy się go poprzez dodanie końcówki “-ed” do czasownika (w większości przypadków).

Przykłady:

 • He visited Paris last year. (Odwiedził Paryż w zeszłym roku.)
 • She played tennis yesterday. (Ona grała wczoraj w tenisa.)

4. Future Simple (Czas przyszły prosty): Używany do wyrażania przyszłych wydarzeń. Jest tworzony przy użyciu czasownika modalnego “will” lub wyrażenia “going to”.

Przykłady:

 • I will call you tomorrow. (Zadzwonię do ciebie jutro.)
 • They will travel to Italy next summer. (Następnego lata pojadą do Włoch.)

Czasy te stanowią podstawę komunikacji w języku angielskim. Istnieje jednak również wiele innych czasów i ich kombinacji, które są podzielone na kilka grup, a każda grupa ma swoje własne cechy szczególne.

Ogólna tabela 12 podstawowych form czasowych:

Czas Tworzenie Przykłady
Present Simple
Czasownik w formie podstawowej (z -s/-es dla trzeciej osoby)
I play tennis. (Gram w tenisa.) / She plays the piano. (Ona gra na pianinie.)
Present Continuous
Czasownik "to be" (am, is, are) + czasownik z końcówką -ing
I am studying English. (Uczę się angielskiego.) / She is reading a book. (Ona czyta książkę.) / They are watching a movie. (Oni oglądają film.)
Present Perfect
Czasownik " to have" (have/has) + czasownik w trzeciej formie
I have seen that movie. (Widziałem ten film.) / She has never eaten sushi. (Ona nigdy nie jadła sushi.)
Present Perfect Continuous
Czasownik "to have" (have/has) + been + czasownik z końcówką -ing
They have been waiting. (Oni czekali.) / She has been working. (Ona pracowała.)
Past Simple
Czasownik + -ed (lub specjalne formy dla czasowników nieregularnych)
I walked. (Ja szedłem.) / He visited London last summer. (On odwiedził Londyn zeszłego lata.) / She played tennis yesterday. (Ona grała wczoraj w tenisa.)
Past Continuous
Czasownik "to be" (was, were) + czasownik z końcówką -ing
I was reading a book when the phone rang. (Czytałem książkę, kiedy zadzwonił telefon.) / They were watching TV when I arrived. (Oglądali telewizję, kiedy przyjechałem.)
Past Perfect
Czasownik "to have" (had) + czasownik w trzeciej formie
I had already eaten when you called. (Już jadłem, kiedy zadzwoniłeś.) / By that time, they had finished their work. (Do tego czasu skończyli swoją pracę.)
Past Perfect Continuous
Czasownik "to have" (had) + been + czasownik z końcówką -ing
They had been waiting for hours when the concert finally started. (Czekali godzinami, zanim koncert w końcu się rozpoczął. ) / She had been studying for hours before she took a break. (Uczyła się godzinami, zanim zrobiła sobie przerwę.)
Future Simple
Czasownik modalny "will" + czasownik w formie podstawowej
I will call you tomorrow. (Zadzwonię do ciebie jutro.) / They will travel to Italy next summer. (Oni pojadą do Włoch następnego lata.)
Future Continuous
Czasownik modalny "will be" + czasownik z końcówką -ing
At this time tomorrow, I will be flying to New York. (O tej porze jutro będę leciał do Nowego Jorku.) / They will be playing tennis when you arrive. (Oni będą grać w tenisa, kiedy przyjedziesz.) / She will be cooking dinner at 7 PM. (Ona będzie gotować kolację o 19:00.)
Future Perfect
Czasownik modalny "will have" + czasownik w trzeciej formie
By next year, I will have learned French. (Do przyszłego roku nauczę się francuskiego.) / They will have finished their project by the end of the week. (Oni skończą swój projekt do końca tygodnia.)
Future Perfect Continuous
Will + have + been + czasownik z końcówką -ing
She will have been studying. (Ona będzie się uczyć.) / They will have been waiting for three hours by the time the show begins. (Oni będą czekać przez trzy godziny do czasu rozpoczęcia pokazu.)

Pamiętaj, że jest to tylko ogólna tabela i istnieje wiele niuansów i zasad używania czasów w języku angielskim. Przykłady te mogą pomóc w rozpoczęciu nauki czasów angielskich, ale dla głębszego zrozumienia zaleca się zapoznanie się z odpowiednimi lekcjami i materiałami edukacyjnymi.

Jak skutecznie opanować podstawowe czasy języka angielskiego?

 • Wyznaczanie celów. Określ swoje cele i poziom językowy, aby skupić się na potrzebnych czasach.
 • Skojarzenia i historie. Odnieś czasy do konkretnych wydarzeń lub działań w swoim życiu, aby tworzyć skojarzenia. Wymyślaj krótkie historyjki z wykorzystaniem struktur czasowych, aby łatwiej zapamiętać zasady i kontekst ich użycia.
 • Kodowanie kolorami. Używaj różnych kolorów, aby wyróżnić różne formy czasu. Na przykład czas Past Simple jest niebieski, a Present Continuous jest zielony. Takie wizualne rozróżnienie może pomóc w szybkiej identyfikacji czasów w zdaniu.

 • Karty zadań. Stwórz karty z przykładowymi zdaniami po jednej stronie i regułami dotyczącymi czasów po drugiej stronie. Regularnie przeglądaj te karty, aby utrwalić wiedzę.

 • Korzystanie z tabel. Stwórz tabele dla każdego czasu z przykładowymi zdaniami i słowami kluczowymi związanymi z każdym czasem. Tabele te mogą być używane do porównywania i łatwego śledzenia różnic między czasami.

 • Ćwiczenie w mowie. Staraj się używać nowych form czasowych w codziennej mowie. To wzmocni twoją wiedzę i sprawi, że będzie ona bardziej przystępna.

 • Zapamiętywanie skrótów. Twórz krótkie frazy lub skróty, które pomogą ci zapamiętać kluczowe punkty każdego czasu.

 • Grupowanie czasów. Pogrupuj czasy według podobnych zasad, aby łatwiej było je porównać i zidentyfikować kluczowe różnice.

 • Zasoby. Korzystaj z podręczników, kursów online i grup konwersacyjnych, aby nauczyć się czasów.
 • Nie bój się błędów. Błędy są normalną częścią procesu nauki. Nie bój się ich popełniać i poprawiać.

Tak więc znajomość wszystkich 12 czasów w języku angielskim może być pomocna, ale nie jest obowiązkowa dla każdego. Skup się na podstawowych czasach na początku i stopniowo poszerzaj swoją wiedzę w miarę potrzeb. Pamiętaj, że skuteczne opanowanie czasów w języku angielskim wymaga nie tylko nauki teoretycznej, ale także praktyki. Szkoła online eTalk oferuje wysokiej jakości lekcje, podczas których możesz usystematyzować swoją wiedzę i praktykę pod okiem doświadczonych nauczycieli.

Zapisz się na lekcję już dziś i zyskaj pewność siebie w używaniu czasów w języku angielskim!