eTalk blog: your guide to confidence and fluency in English

Stay tuned and learn English with us. Get ideas, advice and tricks you’ll need to start speaking English.

Uncategorized @tr

TPR Yöntemi: Aktif Olarak İngilizce Öğrenmek

TPR (Toplam Fiziksel Tepki) yöntemi 60’lı ve 70’li yıllarda geliştirilmiştir. Amerikalı profesör James Usher, çocukların önce jestleri ezberlediklerini ve daha sonra konuşmaya başladıklarını keşfetti. Araştırmalar,

Read More »