Тест CELPIP

Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) – це загальновизнаний тест, призначений для оцінювання рівня володіння англійською мовою для імміграції, отримання громадянства та професійної діяльності в Канаді. Розроблений компанією Paragon Testing Enterprises, CELPIP відомий своєю точністю і справедливістю в оцінці здатності тестованого ефективно спілкуватися в реальних життєвих ситуаціях.

Особливості тесту CELPIP

 • Тест доступний у двох форматах: General та General LS.
 • Іспит проводиться в письмовій та усній формі. Письмова частина тестування проводиться в комп’ютерному центрі, а усна – з екзаменатором.
 • Він оцінюється за шкалою від 0 до 12, де 12 – це найвищий рівень володіння мовою. Для імміграції в Канаду потрібен рівень володіння англійською мовою не нижче 7 балів у кожному розділі.
 • Результати доступні в режимі онлайн протягом 3-4 робочих днів після дати проведення тесту через ваш обліковий запис CELPIP.
 • У тесті використовується єдиний північноамериканський акцент, а типи запитань і словниковий запас узяті з реального життя і робочих ситуацій.
 • Вартість тесту становить $280.
 • Його можна скласти особисто в більш ніж 100 центрах по всьому світу.
 • Сертифікат CELPIP дійсний протягом двох років. Він видається в паперовому або електронному форматі.
 • Для участі в тестуванні необхідно: дійсне посвідчення особи з фотографією та лист із підтвердженням проходження тесту.

 

Формат CELPIP

Тест CELPIP складається з чотирьох модулів: Аудіювання, Читання, Письмо та Говоріння. Кожен модуль оцінює певні мовні навички, а загальна тривалість тесту становить близько трьох годин.

Аудіювання (60 хвилин):

 • Модуль Listening оцінює здатність кандидата розуміти розмовну англійську мову в різних контекстах. Він складається з восьми частин, включаючи прослуховування розмов, бесід, дискусій тощо. Тестовані повинні відповісти на запитання, ґрунтуючись на почутій інформації.

Читання (60 хвилин):

 • Модуль Reading оцінює навички розуміння прочитаного за допомогою різних форматів тексту. Він включає в себе читання електронних листів, карт, графіків і статей. Тестуємі повинні відповісти на запитання, які вимірюють їхню здатність витягувати інформацію, робити висновки та розуміти лексику в контексті.

Письмо (60 хвилин):

 • Модуль Writing оцінює здатність кандидата висловлювати свої думки в письмовій формі. Він складається з двох завдань: Завдання 1, у якому випробовувані відповідають на ситуацію, написавши електронного листа, і Завдання 2, що передбачає написання есе на задану тему. У цьому модулі основна увага приділяється володінню мовою, зв’язності та організованості.

Говоріння (20 хвилин):

 • Модуль Speaking оцінює здатність кандидата до вербального спілкування. Він складається з восьми завдань, включно з описом ситуації, висловленням думки та участю в дискусії. Тестовані оцінюються за вимовою, словниковим запасом і швидкістю мовлення.

Також у тесті є завдання без оцінок.

Важливо: у тестах з аудіювання та читання є завдання без оцінок, призначені для розробки іспиту. Ці завдання органічно інтегровані в усі тести з аудіювання та читання і мають той самий формат, що й завдання з оцінкою. Неможливо провести відмінність між завданнями, які роблять внесок у ваш бал, і тими, які не оцінюються.

Відмінності між CELPIP General та General LS

 • CELPIP General: Ця версія містить усі чотири модулі – аудіювання, читання, письмо та розмовну мову. Зазвичай він потрібен для імміграційних цілей, оскільки дає комплексну оцінку рівня володіння англійською мовою кандидата. Вартість загального тесту становить $280 + податки. Загальний час тестування – близько 3 годин.

 

 • CELPIP General LS: ця версія оцінює тільки модулі аудіювання та говоріння. Її зазвичай приймають під час подання заяви на отримання канадського громадянства та деяких професійних сертифікатів, де немає потреби в повній оцінці мови. Вартість тесту General LS становить $195 + податки. Загальний час тестування становить близько 1 години 10 хвилин.

Оцінка результатів CELPIP

Бали CELPIP відповідають рівням володіння мовою від 1 до 12, причому вищі бали вказують на більш високий рівень знань.

Рівні володіння класифікуються як Novice (1-2), Intermediate (3-4), Advanced (5-8) та Expert (9-12).

Письмові та усні компоненти загального тесту CELPIP оцінюються кваліфікованими екзаменаторами.

Бали CELPIP часто співвідносяться з Canadian Language Benchmarks (CLB) – системою, що використовується для оцінювання рівня володіння мовою в процесі імміграції до Канади.

Хто приймає CELPIP

Результати тесту CELPIP приймаються Міністерством у справах імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC), Управлінням з фінансових послуг Британської Колумбії (BCFSA), організацією Student Direct Stream (SDS), низкою урядів, професійних організацій, коледжів, університетів і роботодавців.

До основних категорій осіб, які складають тест CELPIP, належать:

Іммігранти: Особи, які претендують на отримання статусу постійного жителя Канади або громадянства, часто складають тест CELPIP у рамках імміграційного процесу. Він дає змогу оцінити рівень володіння англійською мовою, що є вирішальним фактором у критеріях відбору для імміграції.

Тимчасові резиденти: Деяким тимчасовим жителям, наприклад, тим, хто звертається за дозволом на роботу або навчання в Канаді, також може знадобитися скласти тест CELPIP, щоб продемонструвати своє володіння англійською мовою, особливо якщо знання цієї мови є обов’язковою умовою для отримання конкретної категорії візи.

Професійні сертифікати: Деякі професійні регулюючі органи та організації в Канаді можуть вимагати від людей продемонструвати знання англійської мови в рамках процесу отримання професійних свідоцтв або сертифікатів.

Академічні цілі: Особи, які вступають до канадських навчальних закладів на академічні програми, можуть скласти тест CELPIP, щоб відповідати вимогам до знання мови під час прийому.

Шукачі роботи: Особи, які шукають роботу, особливо ті, хто претендує на посади, де необхідне гарне знання англійської мови, можуть скласти тест CELPIP, щоб продемонструвати свої знання потенційним роботодавцям.

Особистий розвиток: Люди можуть скласти тест CELPIP як засіб оцінювання та вдосконалення своїх навичок володіння англійською мовою для особистого саморозвитку та зростання.

Рекомендації щодо підготовки до CELPIP

 • Ознайомтеся з форматом кожного модуля. Знання типів запитань і часових обмежень допоможе вам ефективно розпорядитися своїм часом на іспиті.
 • Регулярна практика – ключ до успіху в CELPIP. Практикуйтеся в прослуховуванні різних англійських акцентів, читанні текстів різних типів і написанні есе на всілякі теми. Це покращить ваші загальні мовні навички.
 • Розширюйте свій словниковий запас, щоб ясно і точно висловлювати свої думки. Зосередьтеся на словах, які часто використовуються в академічних, професійних і повсякденних контекстах.
 • Розвивайте навички ефективного управління часом, займаючись в умовах обмеженого часу. Це допоможе вам пройти кожен модуль за відведений час.
 • Використовуйте офіційні матеріали CELPIP, які включають навчальні посібники, практичні тести та посібники з критеріїв оцінювання. Ці матеріали можна придбати на сайті CELPIP.
 • Практикуйте розмовну та письмову мову з носіями англійської мови або викладачами.